Obchodné podmienky

 


 

Dôležité upozornenie:

 

Všetky produkty v e-shope www.sypanecaje.sk sú uvádzané na trh ako doplnky stravy.

 

Nejedná sa teda o lieky a nie sú preto určené ako náhrada pestrej stravy. Vhodnosť použitia nemusí vyslovene súhlasiť s účinkami v popise produktu. V žiadnom prípade neprekračujte odporúčané dávkovanie. Informácie a rady na týchto stránkach sú len základné, preto nenahrádzajú individuálne rady odborníkov. Pokiaľ chcete ako spotrebiteľ presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky produktu treba vždy pred použitím vopred konzultovať so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Všetky dostupné informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našich stránkach sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a v žiadnom prípade nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch.

 

Dovoľujeme si vás preto upozorniť, že všetky informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter a v žiadnom prípade nenahrádzajú liečbu predpísanú lekárom.

 

Podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Preto účinky produktov uvedené na tejto stránke sú také, aké boli všeobecne známe v minulosti a nie sú garantované. 

 


 

1. Ceny

 

Ceny uvedené v internetovom obchode www.sypanecaje.sk platia pre nákup produktov prostredníctvom Online obchodu www.sypanecaje.sk. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

 

Použitie zľavového kupónu sa používa výlučne na zakúpený tovar. Poštovné za doručovacie služby sa účtuje samostatne k zľavenému tovaru.


2. Objednávka tovaru

 

Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke.

Neplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do 14 dní od vystavenia objednávky sa považuje sa porušenie týchto obchodných podmienok.

Objednanávkou tovaru súhlasíte s obchodnými podmienkami spoločnosti pre prevádzku internetového obchodu na adrese www.sypanecaje.sk.

3. Stornovanie objednávky

 

Objednávku je možné stornovať v deň vystavenia objednávky.

Objednávku je možné stornovať akýmkoľvek kontaktným spôsobom uvedeným na stránke Kontakt.

Stornovanie objednávky po tomto termíne, alebo, ak je už objednávka vo fáze Vybavuje sa je možné iba po dohode s dodávateľom. Stornovaním takejto objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Potvrdenie stornovania objednávky Vám bude zaslané na Vašu e-mailovú adresu alebo Vás budeme kontaktovať telefonicky.

4. Storno objednávky zo strany predávajúceho

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

5. Dodávka tovaru

 

Vykonáva sa spôsobom uvedeným v objednávke, prípadne podľa dohody.

 

Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene produktu.

 

 Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky (poštou, zásielkovou službou, kuriérom a pod.).
Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, nepreberajte zásielku a ihneď kontaktujte dodávateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nieje inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.
Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu.
Doba dodávky - objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

6. Odstúpenie od zmluvy

 

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho).

 

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

 

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

 • kontaktujte nás (vid kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 • ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
 • tovar musí byt v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • tovar nesmie byť použitý,
 • tovar musí byt nepoškodený,
 • tovar musí byt kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.),
 • zašlite spolu s dokladom o kúpe.
 • tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
 • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
 • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

7. Záruka a servis

 

Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných vád si môžete uplatniť u predávajúceho. Záručná doba je štandardne dva roky, pokiaľ nie je v popise produktu uvedené inak. Pri uplatnení záruky sa riaďte pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne nás kontaktujte pre upresnenie uplatnenia reklamácie.

8. Ochrana osobných údajov

 

Internetová stránka obchodu www.sypanecaje.sk je zaregistrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201414828

 

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zasielanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

 

Rozsah spracovania osobných údajov:  meno, priezvisko, ulica, PSČ, mesto, telefónne číslo, e-mail, IP adresa.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.sypanecaje.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými na základe ich vysloveného súhlasu so spracovaním osobných údajov,  vyplnením formuláru pri vytváraní objednávky, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov" aktuálne označených ako GDPR (General Data Protection Regulation).

 

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

 

Podľa §20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.sypanecaje.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu / tzv. Právo na zabudnutie /.

 

Doba uchovávania osobných údajov – osobné údaje uchovávame maximálne po dobu 1 roka od uskutočnenia objednávky. Po uplynutí tohto časového úseku sú údaje nenávratne vymazané.

 

Stránka www.sypanecaje.sk využíva zabezpečené šifrované pripojenie cez internetový protokol https://

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.

 9. Ďalšie ustanovenia

 

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.