India

Zelené čaje - neochutené » India

 

Stupne čaju:

  • OP - Orange Pekoe - základný stupeň, obsahuje dlhé špicaté listy, ktoré sú väčšie ako FOP
  • FOP - Flowery Orange Pekoe - vysoko kvalitný čaj, obsahuje jemné mladé listy s púčikmi - nazývané tiež tipsy (= značka kvality čaju). Považovaný je za druhý stupeň u Assam čajov a za prvú triedu u čínskych čajov.
  • GFOP - Golden Flowery Orange Pekoe - vyšší podiel tipsov ako u FOP. FOP so zlatými tipssmi.
  • TGFOP - Tippy Golden Flowery Orange Pekoe - FOP s väčším podielom zlatých tipov, ako GFOP, hlavný stupeň v Darjeelingu a Assam
  • TGFOP1 - ako predchádzajúce, ale obsahuje listy najvyššej kvality v klasifikácii TGFOP
  • FTGFOP - Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe - veľmi vysoká kvalita FOP, najvyšší stupeň
Zoradiť podľa :||